ĐN: Sẽ xử phạt cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng bệnh SXH