Dịch bệnh sốt xuất huyết tại huyện Nhơn Trạch vẫn diễn biến phức tạp