Điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần qua từ 12/6 đến 18/6