Công trình Điện máy xanh bị xử phạt vì xây không đúng thiết kế