Tin trong nước Xã hội

Từ ngày 1/7/2017, sẽ được hưởng thêm 180.000 đồng tiền trợ cấp thai sản(00:25 | 18-06-2017)

Các bà mẹ sinh con bắt đầu từ ngày 1/7/2017 sẽ được hưởng thêm 180.000 đồng tiền trợ cấp thai sản.


Theo Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng. Theo cách tính lương mới này, mức lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần sẽ tăng thêm 7,4%, tức bằng 2 lần mức lương cơ sở, tương đương 2,6 triệu đồng.


Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, người cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con./.

(ĐNRTV)