Tin trong nước Xã hội

Tiếp nhận bản đồ quý hiếm có giá trị pháp lý về Hoàng Sa(15:45 | 11-01-2017)

Ngày 10-1, anh Trần Thắng (Việt kiều Mỹ, hiện là Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Hoa Kỳ) trao ảnh gốc tấm bản đồ Partie De la Cochichine của Phillipe Vandermaelen tặng UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng). Đây là tấm bản đồ được nhà nghiên cứu Trần Thắng sưu tập được tại thư viện sách quý của Trường Đại học Havard (Mỹ).Tấm bản đồ là một trong số ít tư liệu địa lý được thực hiện từ thế kỷ 19 với cách vẽ chính xác, được thực hiện bởi nhà địa lý học Phillipe Vandermaelen. Bản đồ vẽ khu vực biển miền Trung Việt Nam từ vĩ tuyến 12 là khu vực tỉnh Khánh Hòa được ghi là BINK-KANG đến vĩ tuyến 16 là khu vực tỉnh Quảng Nam được ghi là CHAMPELLA (Cù lao Chàm). Phía khu vực ngoài khơi được ghi PARACELS (Hoàng Sa) khá chi tiết và chuẩn xác từ vĩ độ 14 - 17 và kinh độ từ 109 - 113.

(Nguyên Khôi-sggp)