Phim mới trên ĐN-RTV

VỊ VUA TÁI SINH(08:01 | 01-09-2012)

Bộ phim "Vị vua tái sinh" dài 41 tập do Trung Quốc sản xuất. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên: Trần Bảo Quốc, Vưu Dũng,Bào Quốc An, Chu Dương... Đón xem bộ phim "Vị vua tái sinh" được phát sóng lúc 17g trên kênh ĐN1 từ thứ Hai đến Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 4/9/2012.


Xem trailer phim:


 

Nội dung phim: Những năm cuối Xuân Thu, vì chiến tranh, Ngô Quốc và Việt Quốc phát sinh hận thù. Ngô Vương Phù Sai vì muốn báo thù cho cha, dưới sự giúp đỡ của Tể tướng Ngũ Tử Tư ngày đêm luyện binh.

Trong lúc đắc ý, Câu Tiễn luyện được thanh kiếm Vương Giả nhằm diệt Ngô. Nào ngờ, Phù Sai đã bất ngờ tấn công vào nơi ẩn náu của Câu Tiễn, Ngũ Tử Tư dẫn quân vượt sông đánh úp, Câu Tiễn đại bại.

Đại binh của Phù Sai áp sát biên giới, Việt quốc nằm trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Lãi đưa ra chủ trương hàng Ngô. Vì muốn có cơ hội phục quốc, Câu Tiễn đồng ý với Phạm Lãi, hàng Ngô làm nô lệ.

Từ đó Câu Tiễn chăn ngựa, kéo xe cho Ngô Vương, vì đại chí phục quốc mà chịu nhục. Ngũ Tử Tư cho rằng không giết Câu Tiễn ắt sinh hậu họa, Phù Sai lại phản đối, một tên nô lệ vong quốc, há lại làm được gì sao?


 

Thái Tể Bá Phỉ tiến cử Việt nữ Tây Thi cho Phù Sai. Trong phủ Bá … Phù Sai gặp mỹ nữ tuyệt luân Tây Thi, nghiêng ngả trước nhan sắc của nàng.Ngũ Tử Tư khuyên Ngô Vương, dù thế nào cũng không được tin Câu Tiễn. Nhưng Câu Tiễn hành sự cẩn trọng, khiến Phù Sai ngày càng lơ là phòng bị, những lời khuyên răn của Ngũ Tư Tư đều theo gió bay đi. Câu Tiễn và Phạm Lãi ngấm ngầm chuẩn bị thời cơ, đồng thời lại được Phù Sai cho về Việt Quốc. Sau khi về Việt Quốc, Câu Tiễn vẫn rất cẩn trọng, gom góp lực lượng, chờ ngày nổi dậy.

Ngủ Tử Tư lại ngăn cản ý tưởng tấn công lên phía Bắc làm Bá vương của Phù Sai, cuối cùng bị Phù Sai ban chết. Thực lực Ngô Quốc nhất thời suy yếu, Câu Tiễn cuối cùng cũng đã có cơ hội, cất quân phục quốc.

Ngày phá thành Cô Tô, Câu Tiễn dẫn đại quân đến nơi Ngũ Tử Tư tự sát làm lễ. Phù Sai bại dưới tay Câu Tiễn, rút kiếm tự vẫn.

Việt Vương Câu Tiễn, trải qua 10 năm nằm gai nếm mật đã thực hiện được giấc mộng phục quốc.Bộ phim "Vị vua tái sinh" được phát sóng lúc 17g trên kênh ĐN1 từ thứ Hai đến Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 4/9/2012. Mời quý khán giả đón xem.

()