• Mai Thiên Vân - Bao Giờ Em Lấy Chồng (2012)
  • Số bài hát: 11
  • Thể loại: Châu Á
  • Người tạo: be_meo
  • Bao Giờ Em Lấy Chồng là CD thứ 503 của Trung Tâm Thúy Nga qua tiếng hát của Mai Thiên Vân. CD giới thiệu các ca khúc rất quen thuộc như Đêm Tóc Rối, Ngày Xưa Anh nói, Mộng Ước . Quang Lê và Mai Quốc Huy là 2 ca sĩ khách mời trong album này.
  • 844 Lượt nghe
   Bitrate: kbs