Bảng giá quảng cáo trên sóng PT-TH Đồng Nai năm 2017   

  

Quy định giảm giá và mức huê hồng quảng cáo năm 2017  

  

 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm DV Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

 - Số 3 A Đường Đặng Đức Thuật, KP3 Phường Tam Hòa, tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

 - Điện thoại: 061.3823643 - 061.8878474